Veel gestelde vragen

Waarom een OekoTube?

Houtkachels worden in ons land vooral gekocht vanwege de aangename en gezellige warmte die comfortabel wonen mogelijk maakt. Maar naast comfort binnenshuis geeft de houtkachel helaas ook hinder aan de buitenzijde van de woning. Hinder waar de bewoners van het huis zelf vaak niets van merken. Geuroverlast en zichtbare rookwolken zijn duidelijk waarneembaar wanneer de houtkachel brandt. Onzichtbaar maar veel schadelijker is de hoeveelheid fijnstof die de houtkachel tijdens het branden naar de omgevingslucht uitstoot. Waar de kachel te ruiken is of de rook zichtbaar is hangt het fijnstof ook in de lucht! Om de uitstoot van fijnstof drastisch te verminderen is filtering noodzakelijk. Het OekoTube fijnstoffilter systeem van de Zwitserse producent Oekosolve kan tot 95% van het fijnstof uit de rookgassen wegfilteren.

Het filter heeft geen slijtagegevoelige onderdelen of delen die met regelmaat vervangen moeten worden. Alle gebruikte materialen zijn van zeer hoge kwaliteit en de elektronica zit veilig weggewerkt in een robuuste behuizing. Een Zwitsers precisieproduct gemaakt om jarenlang buiten, in weer en wind probleemloos te functioneren. Over Europa verspreid werken vandaag de dag al bijna 25.000 OekoTubes mee aan een schonere omgevingslucht.

Wat is fijnstof?

Fijnstof is een verzamelnaam voor alle kleine, onzichtbare deeltjes die in onze omgevingslucht rondzweven. Deze deeltjes zijn zo klein (maximaal 10 micrometer groot) en licht in gewicht dat ze nauwelijks beïnvloed worden door de zwaartekracht. De stofdeeltjes blijven in de lucht zweven en komen bij elke ademhaling in onze longen terecht. Grotere deeltjes die in onze atmosfeer terechtkomen slaan door de zwaartekracht al snel neer op de grond, ze blijven niet zweven. De fijnstofdeeltjes kunnen langer, enkele dagen tot weken, in de omgevingslucht blijven hangen waardoor we ze langer blijven inademen. De schadelijk effecten kunnen dus lang na de uitstoot nog gevolgen hebben.

 

Het fijnstof wordt ingedeeld naar omvang en vaak aangeduid met de Engelse benaming voor fijnstof: PM, de afkorting van Particulate Matter. De grootte van de deeltjes wordt aangegeven in micrometer (een micrometer is een duizendste millimeter) en bepalen de indeling in 3 hoofdgroepen:

– deeltjes tussen 2,5 en 10 micrometer omvang, deze worden aangeduid met de term PM10

– deeltjes met een omvang kleiner dan 2,5 micrometer, deze worden aangeduid met 2,5 PM

– deeltjes met een omvang kleiner dan 0,1 micrometer, aangeduid als ultra fijnstof of 0,1 PM.

 

 Fijnstof in onze omgevingslucht bestaat uit bestanddelen die deels een natuurlijke oorsprong hebben, zoals de zouten die vrijkomen bij het verdampen van zeewater of het stof wat door de wind van harde gesteenten of gebouwen wordt geschuurd. Meer dan 75% van het fijnstof in onze omgevingslucht wordt echter veroorzaakt door menselijk handelen. Deze vorm van fijnstofuitstoot wordt vaak luchtvervuiling of smog genoemd. Het ontstaat door met name bij de verbrandingsprocessen in de industrie of in het verkeer. Ook de verwarming van huizen is in stedelijke gebieden een grote bron van fijnstof. In dichtbebouwde stedelijke gebieden is ruim 80% van de PM10 afkomstig van menselijke activiteiten, voor de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5) is dit zelfs boven de 85%.

Hoe wordt de OekoTube gemonteerd?

Bovenop de schoorsteen wordt een roestvrijstalen T-stuk gemonteerd, passend bij de diameter van het schoorsteenkanaal. Dit kan zowel op een stenen schoorsteen als op een dubbelwandige RVS schoorsteenbuis gebruikt worden. Het (binnen)kanaal  moet minimaal 13 cm in doorsnede zijn. In Nederland zijn veel stenen schoorstenen aan de bovenzijde afgesloten met een bruine aardewerk buis, gresbuis genaamd. Door een T-stuk over deze gresbuis te plaatsen is op dit type schoorsteen ook eenvoudig (zonder hak- en breekwerk) het filter te monteren.

 De hoogspanningsunit wordt aan de schoorsteen bevestigd waarna een beschermkap de hoogspanningsdelen afschermt. In de schoorsteen wordt een elektrode van 1,60 meter lengte gehangen die via de doorgang in het T stuk verbonden wordt met de hoogspanningsunit. Voor een juiste werking moet de elektrode nauwkeurig in het midden van het kanaal worden geplaatst met rondom gelijke afstand tot de schoorsteenwand. Ook moet de schoorsteen vanaf het T stuk waar de elektrode het kanaal binnen gaat 1,60 meter recht naar beneden lopen zonder knikken of bochten. Ook wanneer deze lengte niet aanwezig is kunnen we oplossingen bieden om het filter te monteren.

 Een beveiliging zorgt ervoor dat de hoogspanningsunit alleen kan werken met gemonteerde kap waardoor aanraking van de hoogspanningsdelen onmogelijk wordt. In de hoogspanningsunit zitten diverse schakelingen en beveiligingen en het hart van de unit is de transformator die een spanning tot 30.000 Volt op de elektrode kan zetten. De hoogte van het voltage hangt samen met de doorsnede van het rook kanaal, hoe groter de doorsnede, hoe hoger de spanning. De hoogspanningsunit kan op verschillende manieren ingeschakeld worden, waaronder automatisch reagerend op een meegeleverde temperatuursensor. Wanneer deze een oplopende temperatuur in het rookkanaal waarneemt (de kachel wordt ontstoken) schakelt het fijnstof filter aan, valt de temperatuur terug door het doven van het vuur dan schakelt het filter zichzelf uit. De temperatuur waarbij dit gebeurd is op verschillende waardes in te stellen. In stand-by tijd bedraagt het opgenomen vermogen slechts 0,5 watt, in werking is dit 30 watt.

 

Hoe werkt het elektrostatisch filter?

De zeer kleine en lichte fijnstofdeeltjes in het rookgas kunnen niet met een traditioneel filterelement worden tegengehouden. De filters zouden zo fijnmazig moeten zijn dat ze de luchtafvoer van de kachel blokkeren en onmiddelijk verstopt zouden raken. Om het fijnstof uit het rookgas te halen wordt gebruik gemaakt van een techniek uit de chemie: elektrostatisch filteren. Door het rookgas langs een elektrode te leiden die onder een hoge spanning staat springen elektronen over van de elektrode naar het rookgas. De kleine en onzichtbare fijnstofdeeltjes in het rookgas worden hierdoor statisch geladen. De geladen deeltjes trekken naar elkaar toe en klonteren samen.

Door dit samenklonteren worden deze als asdeeltjes zichtbaar. Rond de elektrode zorgt een elektrisch veld ervoor dat de geladen deeltjes door de elektrode afgestoten worden. De schoorsteen wand is verbonden met de aarde en trekt de geladen deeltjes juist aan. Het statisch geladen fijnstof hecht zich op deze wijze aan de schoorsteenwand en wordt niet uitgestoten. De extra hoeveelheid as die hierdoor ontstaat is gering, een speldeknop van 1 kubieke millimeter bevat 400 miljoen(!) PM 2,5 deeltjes. Voor een kachel van gemiddelde grootte, gaat het hierbij slechts om een paar honderd gram tijdens een stookseizoen. Door deze geringe hoeveelheid hoeft de schoorsteenveeg interval niet veranderd te worden. Wel betekent het een afname met maar lieftst vele honderden miljarden fijnstofdeeltjes!!

Kan de OekoTube ook de zichtbare rook verminderen?

Tijdens de verbranding van hout ontstaat H2O (water) en CO2 (kooldioxide). Het water is door de hoge temperatuur van de rookgassen gasvormig. Door afkoeling in de schoorsteen zal het water steeds meer condenseren en daardoor zichtbaar worden als witte rook die zich vermengt met andere verbrandingsgassen in de houtrook. Dit condenseren vindt plaats doordat de waterdamp in aanraking komt met fijnstofdeeltjes en daarop neerslaat, de heel kleine waterdruppeltjes worden nu zichtbaar zijn als witte rook. Door het wegnemen van de fijnstofdeeltjes zal bij een goed geïsoleerde schoorsteen (waar de rookgassen dus met hoge temperatuur de schoorsteen verlaten) veel minder waterdamp kunnen neerslaan en is er nauwelijks zichtbare rook te zien.

 

Een stenen schoorsteen koelt doorgaans sneller af en daar zal eerder zichtbare rook te zien zijn. Wanneer de condensatie temperatuur vlak onder de uitgang van de schoorsteen bevind dan kan het zelfs zo zijn dat met het in of uitschakelen van de OekoTube het condensatiepunt van de waterdamp in het rookgas van net binnen de schoorsteen naar net buiten de schoorsteen verplaatst wordt. De zichtbare rook verdwijnt dan bij het inschakelen van de OekoTube en keert gelijk terug bij uitschakelen ervan. Dit is zeker niet bij elk schoorsteenkanaal zo duidelijk zichtbaar te maken maar het komt regelmatig voor dat de OekoTube dit effect oplevert.

Is de OekoTube ook een geurfilter?

Het antwoord lijkt een simpel nee, de OekoTube is ontwikkeld om de schadelijke fijnstof uit de rookgassen te filteren. Toch heeft het afvangen van fijnstof ook gevolgen voor de geur of stank van de rookgassen. Alleen is vooraf niet te zeggen in welke mate dit beïnvloed wordt. Elk mens heeft een eigen geur beleving, wat de een vindt stinken en als hinderlijk ervaart kan voor de andere een aangename lucht zijn waar die persoon geen overlast door ervaart.

 

Geur zit met name verbonden aan complexe koolwaterstofverbindingen die in het rookgas zijn ontstaan door onvolledige verbranding van hout. Deze verbindingen worden gevormd door fijne en grovere deeltjes die samen het deeltje een geur geven. Door het uitfilteren van de fijnstofdeeltjes kunnen deze verbindingen niet meer ontstaan. De geur zal hierdoor veranderen en de ervaring leert dat de omgeving dit vaak als verbetering ervaart. Het stoken van goed droog hout zonder verontreinigingen daarin helpt ook om geuroverlast tegen te gaan.

Wie zijn wij?

De kachel stoken doen wij graag. Niet alleen voor de gezelligheid maar ook functioneel als (bij) verwarming van onze eigen woningen. Maar wat gezellig is, en natuurlijk lijkt, gaat gepaard met een hoge uitstoot van fijnstof. Omdat wij, maar ook maatschappelijk gezien we de luchtkwaliteit steeds belangrijker vinden hebben we nagedacht over een oplossing. Deze hebben wij gevonden in het monteren van fijnstoffilter op bestaande rookkanalen.

Met onze achtergrond als bouwkundige en als werktuigbouwkundig ingenieur, zijn wij enthousiast over de techniek, het product en de toegevoegde waarde voor de omgeving en het milieu. Het starten van een milieubewust bedrijf en de technische uitdaging bij het installeren,
heeft ons doen besluiten, mei 2018, Schonerstoken op te richten.

Wat bedoelen wij met de standaard prijs?

Zoals op de home pagina staat vermeld, hanteren wij een standaardprijs. Ondanks dat bijna iedere situatie uniek is, zijn er bij de Nederlandse rookkanalen veel overeenkomsten, en is deze standaardprijs voor bijna alle situaties van toepassing.

Voor de standaardsituatie geldt:

  • Is het rookkanaal niet groter dan 200mm (binnendiameter)?
  • Is er een geaard stroompunt onder het dak aanwezig?
  • Is het rookkanaal goed te bereiken?
  • is uw plaatsings-adres niet verder dan 35km van ons postadres?

Heeft u de bovenste vragen met “ja” kunnen beantwoorden dan is zo goed als zeker de standaardprijs van toepassing. Door het sturen van een aantal foto’s kunnen wij de definitieve offerte maken.

Voor iedereen afwijkende situatie maken wij graag een offerte op maat. Neem gerust contact met ons op.

Wat is verantwoord stoken?

Een houtkachel haalt het beste rendement wanneer de verhouding tussen brandstof (het hout) en de lucht optimaal is. Daarom is het van belang om de juiste kachel bij de ruimte te kiezen. Een te grote kachel zal al snel afgeremd moeten worden door de lucht aanvoer te beperken. Een te kleine kachel zal al snel te veel brandstof toegevoerd krijgen waardoor er onvolledige verbranding plaatsvindt. De luchtafvoer via de natuurlijke trek van de schoorsteen varieert met de windkracht, en is dus niet constant. Daarnaast speelt bij een houtkachel ook mee dat de brandstof niet altijd van gelijke kwaliteit is. Deze situaties zorgen voor een verstoorde verhouding waardoor het rendement omlaag gaat en de uitstoot van fijnstof wordt vergroot.

Voordelen

  • Maatschappelijk verantwoord stoken.
  • Onderhoudsvrij.
  • Wordt met de reguliere veegbeurt gereinigd.
  • Beïnvloedt de trek niet.

Schonerstoken V.O.F.

Langeraarseweg 64

2461 CL Ter aar

tel: +31 623801213

info@schonerstoken.nl

K.v.K.: 71663134

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk te geven. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten